Strandskyddsdispenser

Trosa kommun har stora och värdefulla ännu orörda och relativt orörda strandområden värda att bevara. Naturskyddsföreningen arbetar för att detta ska så förbli.

Vi försöker löpande genom bevakning av ärenden upptagna på Samhällsbyggnadsnämndens möten följa om ärenden hanteras på ett bra sätt.