Kråmö Naturreservat

Ängens dag på Kråmö

Den 3 augusti 2003 firade Naturskyddsföreningen Trosabygden sin första ängens dag med höhässjning på ängen på Kråmö Naturreservat och arbetet har fortsatt varje år sedan dess.

Naturskyddsföreningen Trosabygden har under många år samarbetat med arrendator Håkan Jäderberg på Kråmö med att bevara och utveckla ängen uppe på ön. Arbetet för kretsen har tom 2015 inneburit att årligen efter att Håkan slagit ängen komma ut och räfsa ihop och hässja höet. Samtidigt har kretsen bjudit in besökare att prova på arbetet och sprida information om värdet av att ängarna som biotop bevaras.

En äng är en biotop med en stor biologisk mångfald – både i form av växter och djur.