Utveckla Trosa utan Förbifart

Småskalighet och Närnatur JA TACK. Trosa Förbifart NEJ TACK.

Naturskyddsföreningen Trosabygden anser att Trosa kommun ska sätta människorna och närmiljön i centrum – inte avveckla värdefull närnatur genom Förbifart Trosa. Naturskyddsföreningen menar att byggnation av Förbifart Trosa försämrar Trosa kommuns konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

Gå gärna till Facebooksidan Utveckla Trosa utan Förbifart

Nedan finns lite historik och fakta i Förbifartsfrågan:

Nystart 2015 med att sprida information till kommunens innevånare om vad det är kommunen planerar för exploatering och samtidigt namninsamling för Småskalighet och Närnatur JA TACK och Trosa Förbifart NEJ TACK.

Här kan du skriva ut Blankett namninsamling
Läs senaste PRESSMEDDELANDE 27 maj 2015

Här är länken till facebooksidan Utveckla Trosa utan Förbifart.

Historik 2014 med försök att uppnå folkomröstning:
Länsförbundet Sörmland och NaturskyddsföreningenTrosabygden kräver folkomröstning om Förbifart Trosa.
Läs mer i pressmeddelandet: 140226 – ..
Läs mer i brevet till kommunfullmäktige: 140226_brev
Naturskyddsföreningen har per den 18 mars 2014 skickat in ett remiss svar på Trafikverkets samrådshandling.
Läs remissvaret här: YttrandeForbifart_Mars2014
I samband med Naturskyddsföreningen Trosabygdens Årsmöte den 23 mars hölls en öppen diskussion/work shop för att samla krafter i kommunen för aktiviteter mot byggandet av Förbifart Trosa. Möteskallelsen; Förbifart Trosa – fel väg för Trosa kommun.
Nätverket för Folkomröstning om Trosa Förbifart. Här kan du läsa deras uttalande till Trosa kommunfullmäktige 2014-03-23: UttalandeNatverket140323
Här fanns namninsamlingen för Folkomröstning Trosa Förbifart: Namninsamling