Välkommen till Naturskyddsföreningen Trosabygden

Naturskyddsföreningen Trosabygden är en lokalkrets i Naturskyddsföreningen i Sverige.

Kretsen omfattar det geografiska området Trosa Kommun. Kretsen startades under hösten 1993.

En generell regel är att vi önskar alla välkomna till våra aktiviteter, oavsett om man är medlem eller ej. Några av våra syften är ju upplysningsverksamhet och spridning av information. Alla aktiviteter är kostnadsfria om inget annat sägs.

Du är alltid lika välkommen!

Du kan följa våra aktiviteter mm via vår Facebooksida.