Bevakning av kommunens planarbete

I vårt lokala arbete ingår att arbeta med bevakning och uppföljning av Trosa kommuns samhällsplanering; översiktsplaner, detaljplaner och strandskyddsärenden är några exempel.

Vi är remissinstans för olika planer i det kommunala arbete. Vi arbetar aktivt med att läsa handlingarna och göra bedömningar ur miljösynpunkt och skicka in remiss-svar. På sidan om samhällsplanering på www.trosa.se så når du aktuella pågående planer.

Vi arbetar också aktivt för att få vara med i arbetet med strandskyddsärenden. Här får vi ännu så länge inga ärenden på remiss. Kretsen och Länsförbundet får bevaka samhällsbyggnadsnämndens möten och begära ut handlingarna på aktuella beslut.